Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ

(PRAVIDLA A VŠEOBECNÉ INFORMACE)

 

Program pro začínající cyklisty (dále jen „program“) vyhlašují Rada vlády ministra dopravy pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Policejním prezidiem, Ústředním automotoklubem České republiky, Autoklubem České republiky a Českým červeným křížem.

Program se vyhlašuje každoročně.
Okresního kola DSMC se mohou zúčastnit soutěžící ze základních kol ze základních škol, nebo odpovídajících ročníků gymnázií, popř. dalších alternativních škol okresu Mladá Boleslav, a to v I. kategorii čtyřčlenné družstvo (2 děvčata + 2 chlapci) rok narození ...... a v II. kategorii čtyřčlenné družstvo (2 děvčata + 2 chlapci) rok narození ....


Cílem programu je přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení ve školách, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti, prohloubit a ověřit znalosti a dovednosti žáků v uplatňování pravidel silničního provozu pro cyklisty, v technice jízdy na kole a v dalších dovednostech nezbytných k bezpečné jízdě na kole, podněcovat a zvyšovat zájem žáků o bezpečnou dopravu a o dopravní výchovu.

Program odpovídá obsahu Standardu základního vzdělání (MŠMT) a skládá se z těchto částí: teoretické znalosti pravidel silničního provozu (test), praktické uplatňování pravidel silničního provozu (jízda podle pravidel silničního provozu), praktické zvládnutí techniky jízdy na kole (jízda zručnosti), praktické nebo teoretické zvládnutí zásad první pomoci.

Program má svá základní kola ve školách, která jsou organizována někde již na podzim, ale většinou v jarních měsících. Nejlepší školní družstva postupují do oblastních kol (ta jsou organizována v dubnu a květnu), vítězové dále pak postupují do krajských kol a ti úplně nejlepší do celostátního finále. Největší důraz je kladen na co nejširší organizaci základních kol, protože právě zde je možné podchytit nejvíce žáků různými formami přípravy na disciplíny programu. Ať už je to volitelný předmět či dopravní kroužek anebo jenom individuální příprava.
Základním materiálem pro organizaci programu je metodická příručka.

 

 

 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ
OKRESNÍ KOLO 2012
MLADÁ BOLESLAV, 10. května 2012
 8. ZŠ Mladá Boleslav, Václavkova 1040
        

bez-nazvu.png

V okresním kole DSMC absolvují družstva čtyři soutěžní disciplíny v předem stanoveném pořadí. Výsledek družstva je dán součtem trestných bodů jednotlivých jeho členů. Obsah jednotlivých disciplín odpovídá požadavkům na znalosti a schopnosti žáků základních škol a navazuje na disciplíny základních kol DSMC a výuku dopravní výchovy.
 
Bodované soutěžní disciplíny:
 
      Pravidla provozu na pozemních komunikacích - teoretická část (test)
      Pravidla provozu na pozemních komunikacích - praktická část (jízda po DDH)
      Jízda zručnosti na kole
      Zásady poskytování první pomoci
 
Ředitel soutěže - Václav Kobes, koordinátor BESIP CSPSD
Hlavní pořadatel - Adolf Hainc, učitel DV pro okres Mladá Boleslav
Hlavní rozhodčí - Dan Švanda, krajský koordinátor pro Středočeský kraj
Jízda na DDH - Autoškola- Monika Bartošová
Jízda zručnosti - Václav Vegricht
Testy z PSP – MP Mladá Boleslav
První pomoc - ČČK Ml. Boleslav
 
Soutěže se zůčastnilo 8 základních škol:
 
8. ZŠ Václavkova 1040
7. ZŠ Václavkova 1082
ZŠ Bělá pod Bezdězem
ZŠ Dolní Slivno
ZŠ Mnichovo Hradiště
ZŠ Luštěnice
ZŠ a MŠ Kněžmost
ZŠ a MŠ Brodce
 
V 1. kategorii
se na 1. místě umístila ZŠ LUŠTĚNICE
......na 2. místě................ZŠ KNĚŽMOST
......na 3. místě................ZŠ 8 - MLADÁ BOLESLAV
......na 4. místě................ZŠ 7 - MLADÁ BOLESLAV
......na 5. místě................ZŠ DOLNÍ SLIVNO
......na 6. místě................ZŠ BĚLÁ POD BEZDĚZEM
 
Ve 2. kategorii
se na 1. místě umístila ZŠ BRODCE
......na 2. místě................ZŠ 7 - MLADÁ BOLESLAV
......na 3. místě................ZŠ KNĚŽMOST
......na 4. místě................ZŠ DOLNÍ SLIVNO
......na 5. místě................ZŠ MNICHOVO HRADIŠTĚ
......na 6. místě................ZŠ BĚLÁ POD BEZDĚZEM
......na 7. místě................ZŠ 8 - MLADÁ BOLESLAV
......na 3. místě................ZŠ LUŠTĚNICE
 
JEDNOTLIVCI 1. KATEGORIE:
Na 1. místě se umístil....VAINA JIŘÍ......................ZŠ Luštěnice
Na 2. místě se umístil....PEŠTÁL JOSEF....................ZŠ Luštěnice
Na 3. místě se umístila..CENEFELSOVÁ ŽANETA.......ZŠ Kněžmost
Na 4. místě se umístil....NEDVĚD JAROSLAV............ZŠ Václavkova 1082 MB - 7
Na 5. místě se umístila..KOVÁŘOVÁ ELIŠKA.............ZŠ Kněžmost
 
JEDNOTLIVCI 2. KATEGORIE:
Na 1. místě se umístil....SEKERA TOMÁŠ....................ZŠ Brodce
Na 2. místě se umístilA..HRÁŠKOVÁ MICHAELA..........ZŠ Brodce
Na 3. místě se umístila..JUROŠKOVÁ VERONIKA.........ZŠ Brodce
Na 4. místě se umístil....KADEŘÁBEK ZDENĚK............ZŠ Brodce
Na 5. místě se umístil....DRBOHLAV VOJTA................ZŠ Kněžmost
 
 
 
Nebo zde v Adobe Acrobat:
 
MB noviny píší:
Školáci z Luštěnic a Brodců prokázali nejlepší dopravní znalosti
 
Mladá Boleslav (fil) Mladí cyklisté z celého okresu si ve čtvrtek 10. května mohli vyzkoušet na dopravním hřišti u 8. ZŠ své znalosti při dopravní soutěži. Každé družstvo doprovázel jeden pedagog, který po celou dobu zodpovídal za bezpečnost všech členů v týmu.

„Cílem této soutěže je přispívat ke správnému a bezpečnému chování žáků v provozu na pozemních komunikacích a ke snižování dopravní nehodovosti dětí,“ říká za pořadatele Tomáš Kypta.

Své praktické a vědomostní znalosti na dopravním hřišti předvedli žáci základních škol z celého okresu, a to v kategorii čtyřčlenné družstvo (2 děvčata + 2 chlapci) rok narození 2000, 2001 a 2002 a v kategorii čtyřčlenné družstvo (2 děvčata + 2 chlapci) rok narození 1999, 1998 a 1997, eventuálně 1996.

Kromě jízdy zručnosti museli účastníci soutěžního klání prokázat své znalosti v provozu na pozemních komunikacích, ale i v zásadách poskytování první pomoci. Strážníci na místě usměrňovali provoz na dopravním hřišti a opravovali písemné testy. Do krajského kola nakonec postoupily školní týmy Luštěnic a Brodců.

 
Dopravní soutěž 2011
1dsc04419.jpg
V dopoledních hodinách 18.5.2011 proběhla na dětském dopravním hřišti u 8.ZŠ v ulici Václavkova dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo.
 
Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo 2010

Dne: 20. 5. 2010 se konalo okresní kolo soutěže mladých cyklistů.

Dopravní soutěže se zúčastnilo 10 škol:

MŠ a ZŠ Kněžmost, ZŠ Mnichovo Hradiště, MŠ a ZŠ Březno, ZŠ Luštěnice, Masarykova ZŠ a MŠ, Brodce, ZŠ Dolní Slivno, 7. ZŠ Václavkova 1082, 8. ZŠ Václavkova 1040, ZŠ Bělá pod Bezdězem.

 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

 

MLADÝCH CYKLISTŮ 2009

 

     Dne 20. 5. 2009 se na našem hřišti konalo oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů.

Obrazek

Vyhlašovatelé soutěže je Ministerstvo dopravy, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

 

Pořadatelé soutěže : Středočeský kraj, Magistrát města Mladá Boleslav, Městský  úřad Mnichovo Hradiště, Městská policie ,Autoškola Hainc, Ústřední automotoklub ČR

 

Komise pro řízení soutěže: Mgr. Josef Macoun  -  ředitel soutěže

                                               Karel Pospíšil           - hlavní rozhodčí

                                               Adolf Hainc             - hlavní pořadatel

                                               Lucie Hauserová       - výpočetní střed.

                                              Městská Policie Mladá Boleslav

                                              Český červený kříž

     Akce se zúčastnilo 80 dětí z 10 základních škol:

  •   KNĚŽMOST,
  •   BEZNO,
  •   Mn. HRADIŠTĚ,
  •   DOLNÍ SLIVNO,
  • ZŠ BĚLÁ p. BEZDĚZEM,
  • 8. ZŠ  ML. BOLESLAV,
  • 7. ZŠ  ML. BOLESLAV,
  •   BRODCE,
  •   LUŠTĚNICE,
  • 4. ZŠ  ML. BOLESLAV,

     dále členové pedagogického sboru ze škol v Mladé Boleslavi i dalších obcí na Mladoboleslavsku.

    - zahájení soutěže se také zúčastnil první náměstek primátora Jan Smutný a zástupci odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu Josef Macoun a Milan Lylo.

 

Nejlepší družstva postupují do krajského kola, které se koná ve dnech 28. a 29. května v Kutné Hoře.

 

Výsledky II. kategorie:

 

pořadí

základní škola

body

1

ZŠ Masarykova Brodce 

47

2

ZŠ Bělá pod Bezdězem 

72

3

ZŠ Mnichovo hradiště 

101

4

ZŠ Bělá pod Bezdězem 

164

5

8.ZŠ Mladá Boleslav 

176

6

ZŠ A MŠ Kněžmost 

195

7

ZŠ Dolní Slivno 

213

8

ZŠ V.Vaňka, Bezno 

289

9

4.ZŠ T.G.M. Ml. Bol. 

323

10

7.ZŠ Mladá Boleslav 

332

11

ZŠ Luštěnice 

349

 

 

 Výsledky I. kategorie:

pořadí

základní škola

body

1

ZŠ Masarykova Brodce

76

2

 ZŠ Mnichovo hradiště

138

3

ZŠ Luštěnice

185

4

ZŠ Bělá pod Bezdězem

230

5

ZŠ Dolní Slivno

233

6

ZŠ V.Vaňka, Bezno

237

7

8.ZŠ Mladá Boleslav

242

8

ZŠ A MŠ Kněžmost

244

9

7.ZŠ Mladá Boleslav

399

 JEDNOTLIVCI:

Kategorie I.  

pořadí

JMÉNO

body

1

Michaela Hrášková (Brodce)

11

2

Veronika Jurošková (Brodce)

15

3

 Tomáš Sekera (Brodce)

16

4

Daniel Curej (Mn.Hr.)

19

5

Martin Vrátný (Luštěnice)

22

 
Kategorie II.

pořadí

JMÉNO

body

1

Jiří Ladman (8. zš)

5

2

Zdeněk Kadeřábek (Brodce)

7

3

 Ondřej Hynk (Bělá p. B.)

8

4

Michaela Mizerová (Mn.Hr.)

9

5

Tereza Kalinová (Brodce)

10

-
 
 
Dopravní testy nejlépe napsali
.
 Obrazek
z I. kategorie:
0 bodů
Veronika Jurošková - Brodce
Michaela Hrášková - Brodce
Markéta Zavadilová - Mn. Hradiště
Daniel Curej - Mn. Hradiště
.
 
z II. kategorie:
 Obrazek
Jiří Ladman - 8 zš
Aneta Santorová - 8. zš
Tereza Kalinová - Brodce
Jan Hofman - Brodce
Michaela Mizerová - Mn.Hradiště
Milan Grmolenský - Mn.Hradiště
Veronika Czepoelová - Bělá p. Bez.
Ondřej Hynk - Bělá p. Bez.
 

Obrazek

Na 1. místě v I. i v II. kategorii se umístila

základní škola Masarykova Brodce.

(Gratulujeme)

Nejlepších výsledků z I. kategorie

dosáhla Michaela Hrášková (Brodce)

z II. kategorie  Jiří Ladman (8. zš)

Obrazek

 ObrazekV jízdě zručnosti byl nejlepší:

V I. kategorii:

Tomáš Sekera - ZŠ Brodce

V II. kategorii:

Jiří Ladman - 8 .ZŠ MB

 

Na dopravním hřišti

bylo opět více soutěžících, kteří nedostali žádný trestný bod:

Z II. kategorie:Obrazek

Lucie Dušková - Bělá p.  Bezdězem

Ričard Petrov - Bělá p.  Bezdězem

Jiří Ladman - 8. ZŠ Mladá Boleslav

Aneta Šantorová - 8. ZŠ Ml. Bol. 

Zdeněk Podzimek - ZŠ Bezno 

Tereza Kalinová - ZŠ Brodce 

B. Štěpánková - ZŠ Brodce 

Zdeněk Kadeřábek - ZŠ Brodce 

M. Mizerová - ZŠ Mnichovo Hr. 

 

Obrazek

 

MichalBöhm  - ZŠ Mn. Hradiště 

Fait Jiří - ZŠ Dolní Slivno 

Petr Kamínek - ZŠ Dolní Slivno 

K. Hájková -  ZŠ Dolní Slivno 

V. Czepielová - ZŠ Bělá p. B. 

Rejzková K. - ZŠ Bělá p. Bezd.

Foltýn Marek - ZŠ Bělá p. Bez.

 

Z I. kategorie:

 

V. Abrahamová - 8.ZŠ MBObrazek

M. Selemon - ZŠ Bezno

Michal Böhm - ZŠ Bezno

M.Pabyšková - ZŠ Bezno

M.Karlová - ZŠ Kněžmost

V.Jurošková  - ZŠ Brodce

M.Hrášková - ZŠ Brodce

T.Sekera - ZŠ Brodce

Jan Sevců - ZŠ Brodce

M. Vrátný - ZŠ Luštěnice

T.Melichová - ZŠ Mn.Hrad.

D.Curej - ZŠ Mn.Hrad.

A.Paterová - ZŠ Dol.Slivno

V.Krupka - ZŠ Dol.Slivno

L.Soóš - ZŠ Bělá p. Bez.

S.Pitloun - ZŠ Bělá p. Bez.

 

V první pomoci byla nejúspěšnější:

z 1. kategorie jediná soutěžící - 0 trest. bodů:

Pavla Nováková - ZŠ Bělá pod Bezdězem

z 2. kategorie-Veronika Czepielová - ZŠ Bělá pod Bezdězem

 

FOTOGRAFIE NAJDETE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH VE FOTOGALERII - DOPRAVNÍ SOUTĚŽ


STRÁNKY MĚSTA ML. BOLESLAV 

 

 


 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

MLADÝCH CYKLISTŮ 2008

 

-   Dne 22.5.2008 se na Dopravním hřišti pořádalo oblastní kolo soutěže mladých cyklistů.

 

Obrazek Obrazek 

     Zúčastnilo se 10 základní škol.

 

Obrazek Obrazek

 

     V 1. kategorii (žáci 5. a 6. tříd) zvítězilo družstvo ze základní školy Brodce,

 

     V 2 kategorii (žáci 7. a 8. tříd) zvítězilo družstvo ze základní školy v Bělé pod Bezdězem.

 

Obrazek

 

      Vítězové obou družstev postoupili do

 

 

 

KRAJSKÉHO KOLA,

 

Obrazek Obrazek 

      které se konalo 2.-3. června 2008.

 

Obrazek Obrazek 

      Krajského kola soutěže Mladých cyklistů se zúčastnilo celkem 24 škol, 12 soutěžilo v mladší kategorii, 12 ve starší.

 

 

Obrazek Obrazek

Obrazek 

Po soutěži děti odjely na letiště v Mladé Boleslavi, kde  pro ně byl připraven program s prohlídkou letadel a ukázkou slaňování hasičů.

 

Obrazek Obrazek 

     Děti byly ubytovány v kempu v Borovici za Mnichovo Hradištěm,

Obrazek  Obrazek

 

     kde bylo vyhlášení vítězů.

 Obrazek

Obrazek Obrazek 

     Moc gratulujeme družstvu z Brodců a Bělé pod Bezdězem (vítězům oblastního kola), které reprezentovalo náš okres.

 

 

Obrazek Obrazek

V 1. kategorii (žáci 5. a 6. tříd)

vyhrál tým ZŠ Kostomlaty nad Labem,

na druhém místě ZŠ Brodce

a na 3. místě ZŠ a MŠ Družec.

 

 

 

 

 

 

Obrazek Obrazek 

V 2. kategorii (žáci 7. a 8. tříd)

vyhrál tým ZŠ Bystřice před ZŠ,

krásné druhé místo obsadila Bělá pod Bezdězem

a třetí - ZŠ Kostelec nad Černými lesy.

 

 

 

 

Obrazek Obrazek

Obrazek

     Vítězná družstva z obou kategorií, tedy ZŠ Kostomlaty nad Labem a ZŠ Bystřice, budou reprezentovat Středočeský kraj na celostátním finále dopravní soutěže cyklistů ve dnech 17. až 19. června v Praze.

 

 

 

ObrazekPoté bylo na programu opékání buřtů, stezka odvahy, ukázky a soutěže z různých sportovních aktivit.Obrazek

 

 

 

Tímto vše nekončilo, děti ještě druhý den absolvovaly  výlet na zámek v Mnichově Hradišti a do Drábských světniček.

 

 

 

FOTOGRAFIE NAJDETE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH VE FOTOGALERII.

 

VYSÍLÁNÍ MLADOBOLESLAVSKÉ TELEVIZE na: http://www.tvmb.cz/

 

STRÁNKY MĚSTA ML. BOLESLAV : http://www.mb-net.cz/?page=cz,7971.dopravni-hriste-ozivilo-krajske-kolo-souteze-cyklistu

 

http://www.mb-net.cz/?page=cz,7952.na-dopravnim-hristi-bude-krajske-kolo-souteze-cyklistu

 

http://www.mb-net.cz/?page=cz,7924.straznici-mestske-policie-venovali-cele-dopoledne-detem

 

 

U 8. ZŠ v Mladé Boleslavi proběhla dopravní soutěž Besipu
24. 05. 2006
Primátor Kvaizar společně s šéfem odboru dopravy Josefem Macounem se přišli podívat na dopravní soutěž, kterou pro žáky základních škol připravil Besip. soutez-2006-2.jpg
Jedná se jistě o záslužnou akci, vzhledem k tomu, že dopravní výchova se na školách jako povinný předmět neučí .Každý den jsme v médiích svědky , kolik obětí na lidských životech zapříčiní vážné dopravní nehody. soutez-2006-1.jpgA právě účinná prevence od útlého věku je tou nejlepší cestou nepříznivou bilanci dopravních nehod změnit. Primátor Mladé Boleslavi proto pochválil organizátory akce a také zástupce škol, které se dopravní soutěže pravidelně zúčastňují. Popřál jim, aby se jim soutěž vydařila a aby nikdy nemuseli řešit smrtelné soutez-2006-7.jpgdopravní nehody, kterých na našich silnicích přibývá. Podle informací v této dopravní soutěži vyhráli žáci z Bělé pod Bezdězem.

  


- 

 

 

   

 

Náhledy fotografií ze složky Dopravní soutěž