Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád dětského dopravního hřiště Mladá Boleslav

PROVOZNÍ ŘÁD KE STAŽENÍ

 
Provozní řád dětského dopravního
 
hřiště Mladá Boleslav
 
 

 

     Provozní řád DDH
 
 Areál 8.ZŠ Václavkova ul.1040 Mladá Boleslav
 
Provozovatel a správce zařízení DDH:   Adolf Hainc
                                                 
    Dětské dopravní hřiště plní úkoly dané celostátními programy  k dopravní výchově na základě usnesení Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu úkoly ze dne       16. 2.1999 č. 135.
    Provozní řád objektu dětského dopravního hřiště v areálu 8.ZŠ v Mladé Boleslavi  upravuje povinnosti správce a všech uživatelů objektu  a  návštěvníků objektu.
 
1.Povinnosti uživatelů DDH:
- Chovat se ukázněně, ohleduplně k ostatním účastníkům.
- Nepoškozovat dopravní značení a ostatní zařízení.
- Nemalovat cokoliv na asfaltovou plochu.
- Udržovat pořádek.
 
2.V prostorách dětského dopravního hřiště se provádí pravidelná výuka a výcvik žáků základních škol dle harmonogramu výuky pravidel provozu na pozemních komunikacích, zásady bezpečné jízdy,  s pedagogickým doprovodem.                                                                     Dále zde smí  pobývat návštěvníci , kteří procvičují jízdu na kole , koloběžce nebo kolečkových bruslí a to s doprovodem rodičů nebo samostatně.
 
3. Osoby, které v objektu vykonávají se souhlasem správce      kontrolní  nebo dočasné údržbářské práce.
 
4. Do objektu je možno vstupovat vchodem od účelové komunikace hlavního vstupu do školy a do učebny zadním suterénním vchodem do školy.
 
5. Pro vjezd do areálu školy slouží přístupová účelová komunikace . Vjezd je dovolen pouze na povolení  školy.
Vjezd motorovými vozidly na plochu DDH je zakázán, kromě údržby a správce objektu DDH.
 
6. Vchody a vjezdy do objektu, které nejsou užívány, jsou uzamčeny. V případě potřeby mohou být otevřeny pouze na dobu nezbytně nutnou.  Klíče od těchto vchodů a vjezdů jsou uloženy u provozovatele  DDH a školníka.8.ZŠ.
 
7. Provozní doba činnosti dětského dopravního hřiště
 
 Časové vymezení výcviku a výuky:
 
|Po – Pá  08,00 hod  - 12,30 hod   žáci základních škol  plnící  
                                                        program  školní výuky                 
                12,30 hod -          školních družin a mateřských škol,     
                                            dětí s rodiči, volný výcvik
 So – Ne   volný výcvik s rodiči i samostatně
 
 Důležitá telefonní čísla:
 
Provozovatel DDH -   Adolf Hainc – 603 476 621
 Městská policie - 157
 Lékařská služba- 155
                                                                         Platí od 1.1.2013