Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

VÝCVIK A VÝUKA NA DĚTSKÉM

 

 DOPRAVNÍM HŘIŠTI

 

Výcvik na DDH  směřuje především na věkovou skupinu začínajících cyklistů, tzn. na žáky 4.- 5. ročníků, na děti 9 - 11 let hlavně proto, že tato kategorie dětí vstupuje do provozu jako „řidiči“ poprvé. Proto se doporučuje zařadit ve 4. nebo 5. ročníku ZŠ  kurz dopravní výchovy mimo rámec vyučování.

 Výuka na Boleslavském dopravním hřišti je rozdělena na teoretickou výuku a praktický výcvik.Teorie je vyučována v učebně v prostorách 8.ZŠ, výcvik  na přilehlém hřišti. Je rozdělen na 2 části, poprvé se zde děti sejdou na začátku školního roku (podzim), podruhé na konci školního roku (jaro).

Obrazek     Obrazek

Na podzim se zde děti učí 5 hodin bezpečnému chování  v silničním provozu praktická jízda na jízdních kolech)

 • význam dopravních značek (přednost v jízdě na křižovatkách, jednosměrný provoz, zákazy vjezdu, přikázané směry jízdy, zákazy odbočování apod.);
 • nebezpečná místa pro cyklisty na DDH;  
 • vjíždění na vozovku z místa ležícího mimo provoz, vyjíždění od okraje vozovky;
 • jízda u pravého okraje vozovky;
 • zastavení u okraje vozovky;
 • objíždění překážky, předjíždění cyklistů;
 • odbočování, řazení do jízdních pruhů;
 • projíždění křižovatkami
 • předvídat rizika, správně vyhodnocovat situace a vhodně jednat
 • získání a utváření návyků do budoucna
 • naučit děti vážit si života a chránit jej  
 • získání pozitivního životního stylu na silnicích (teorie + 

Na jaře opět pětihodinová výuka :

přezkoušení znalostí teorie a praxe  a to formou  závěrečného testu a praktické  jízdě na kole na dopravním hřišti. Při splnění požadované normy znalostí od nás děti získají  „Průkaz cyklisty“.

 

  Při výcviku je kladen důraz zejména na

uplatňování těchto úkonů

 • neustálé sledování provozu;
 • rozhlédnutí, ohlednutí;
 • dávání znamení o směru jízdy;
 •  včasné a postupné brždění;
 •  držení jízdní stopy při pomalé jízdě a řízení jednou rukou.

 

Výcvik provádí pracovníci DDH ve spolupráci s pedagogických doprovodem. Při výuce se využívá Příručka dopravní výchovy žáků 4. ročníků a zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
 

Doporučujeme účast na výcviku všem školám, abychom společně přispěli ke snížení nehodovosti dětí v silničním provozu.

 Obrazek

 

Náhledy fotografií ze složky Děti na hřišti(nejen děti)